Seda teete teie

Soovitame alati, et võtaksite esiteks ühendust klienditeenindusega. Kui teil on vastuväiteid, mis puudutavad konkreetset juhtumit, näiteks vastuväide, et mingil põhjusel teil ei ole tasumise kohustust, peaksite esimeses järjekorras rääkima määratud juhtumihalduriga, kes on nimetatud meilt saadud kirjas.

Samuti võite esitada nõudele vastuväiteid meie kliendiveebis Plan & Pay.

Oluline on, et kirjeldaksite pretensiooni esitamisel selgesti ja üksikasjalikult, mis on juhtunud. Üritage olla nii konkreetne kui võimalik ja esitage alati järgmised üksikasjad:

  • Teie kontaktandmed (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress)
  • Teie juhtumi number (kui pretensioon puudutab meil menetletavat juhtumit)
  • Millisel põhjusel olete rahulolematu?
  • Mis põhjusel arvate, et keegi Alektum Groupis on teinud vea?
  • Millal vahejuhtum toimus ja kuidas võeti ühendust (kirja, telefoni, e-posti teel)?

Mis juhtub nüüd?

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavalt spetsiaalsetele pretensioonide lahendamise põhimõtetele, seega uurib teie pretensiooni kiiresti ja objektiivselt keegi, kes ei olnud algusest kaasatud, ning me võtame teiega ühendust nii pea, kui uurimine on lõpetatud.

Isikuandmed

Pretensiooni esitamisega meile nõustute, et Alektum Group AB töötleb isikuandmeid, mis olete vormil esitanud. Kõnealused üksikasjad puudutavad juhtumit. Üksikasju on võimalik väljastada asjaomastele võlausaldajatele ja valitsusasutustele ning neid on võimalik lisada meie käsilolevatele juhtumitele. Teil on õigus saada üks kord iga aasta kirjaliku päringu alusel väljavõte sellest, milliseid teie isikuandmeid me töötleme. Kui leiate ebaõiget teavet, võite selle parandamiseks meiega ühendust võtta. Alektum Group AB vastutab isikuandmete eest.