Veebilehe ja uudiskirjaga seotud privaatsuspõhimõtted

Palun lugege need privaatsuspõhimõtted läbi, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas võidakse meie veebilehe kasutamisel ja uudiskirja tellimisel teie isikuandmeid koguda ja töödelda.

Kõigi isikuandmete eest vastutab Alektum Group (vastutav töötleja). Meie ettevõtet puudutava teabe, telefoninumbrid ja kontaktivormid leiab selle lehekülje lõpust.

Millist teavet me kogume

Isikuandmed on teave, mida võib kasutada eraldi või koos muu teabega üksikisiku identiteedi, kontaktandmete või asukoha kindlakstegemiseks või üksikisiku identifitseerimiseks muus kontekstis.

Meie veebilehte kasutades võidakse teil paluda sisestada oma täisnimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi või juhtuminumber või muud andmed, mis teie kasutuskogemust täiendavad.

Palun arvestage, et registreeritakse kogu teave, mida meile avaldate. Seetõttu palume mitte avaldada erikategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid või tundlikke isikuandmeid, nagu need on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses, näiteks tervislik seisund, rassiline või rahvuslik päritolu, poliitilised vaated jne.

Meie tooted ja teenused ei ole mõeldud lastele.

Kuidas teie isikuandmeid hangitakse

Kogume teie andmeid järgmistel viisidel.

 • Kui avaldate veebilehel olevate kontaktivormide kaudu meile oma kontaktandmed, et saada teavet meie toodete või teenuste kohta, kuid ka telefoni teel või vahetust suhtlusest.
 • Kui tellite e-postiga meie uudiskirja.
 • Kui laadite meie veebilehelt alla dokumente.
 • Kui registreerute mõnele meie üritusele või seminarile (sealhulgas veebiseminarid).
 • Avalikult kättesaadavatest allikatest (nt LinkedIn või ettevõtete veebilehed).

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Võime teilt uudiskirja tellimisel, küsitlusele või turundusteatele vastamisel, veebilehe kasutamisel või teatavate teiste veebilehe funktsioonide kasutamisel saadud andmeid kasutada järgnevatel viisidel.

 • Selleks, et jälgida meie veebilehtede kasutust ja reaktsioone meie uudiskirjadele, et saaksime näiteks teile paremini kohandatud kogemust pakkuda, edastades teile sellist tüüpi sisu ja tootepakkumisi, millest kõige rohkem huvitatud olete, ning mõista, millise sisuga uudiskirjad meie e-kirjade saajate seas kõige populaarsemad on. (Palun vaadake järgnevalt meie küpsiste kasutamise põhimõtteid). Töötlemise aluseks on õigustatud huvi, mille oleme viinud tasakaalu meie külastajate, klientide, varustajate ja ärikontaktide huvidega.
 • Päringute või teenusetellimuste täitmiseks ja/või oma teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie taotlustele vastamiseks. Konkursside, kampaaniate või uuringute korraldamiseks või muude veebilehe funktsioonide rakendamiseks; teiega pärast suhtlust uuesti ühendust võtmiseks (e-posti või telefoniga saadud päringud). Töötlemise aluseks on lepingu või kokkuleppe täitmine ja meie õigustatud huvi, mille oleme viinud tasakaalu taotluse saatja, klientide, varustajate ja ärikontaktide huvidega.
 • Oma toodetele või teenustele hinnangute või arvustuste küsimiseks. Töötlemise aluseks on õigustatud huvi, mille oleme viinud tasakaalu meie klientide, varustajate ja ärikontaktide huvidega.
 • Uudiskirjade ja kutsete saatmiseks. Töötlemine toimub teie nõusolekul. Kui olete meie klient või töötate mõne meie kliendi heaks, on töötlemise aluseks õigustatud huvi, mille oleme viinud tasakaalu meie klientide, varustajate ja ärikontaktide huvidega.

Meie uudiskirjad

Kui olete meie uudiskirjade tellija, saate neist igal ajal loobuda, klõpsates selleks uudiskirjast loobumise lingil, mis on iga meilt saadud postituse lõpus. Tellimusest saab loobuda ka kontaktivormi kaudu esitatava taotlusega, mille leiab selle lehekülje lõpust.

Suhtlus e-posti kaudu

Märkus! E-posti kaudu toimuv suhtlus hõlmab turva- ja konfidentsiaalsusriske. E-kirja võib võrrelda postkaardiga. Seetõttu palume teilt järgmist: ärge lisage sinna tundlikku teavet või teavet, mida te ei sooviks kõrvalistele isikutele näidata.

Kuidas andmeid säilitatakse ja kaitstakse ning kellel neile ligipääs on

Teie isikuandmeid säilitatakse turvatud võrkudes ja need on ligipääsetavad piiratud arvule isikutele, kellel on eriõigused sellistele süsteemidele ligi pääsemiseks ning kellele kehtib nõue sellist teavet konfidentsiaalsena hoida. Lisaks sellele krüpteeritaks kõik teie avaldatud tundlikud andmed / krediidiandmed turvasoklikihi (SSL) tehnoloogiaga.

Rakendame kasutajapoolsele andmete sisestamisele, esitamisele või vaatamisele erinevaid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus.

Avaldamine kolmandatele isikutele

Me ei müü, vaheta ega edasta ühelgi teisel viisil teie isikuandmeid välistele pooltele. See ei hõlma meie veebimajutuspartnereid ja teisi isikuid, kes aitavad meil oma veebilehte töös hoida, äritegevust läbi viia või oma kliente teenindada, juhul kui need isikud nõustuvad sellist teavet konfidentsiaalsena hoidma. Võime teavet avaldada ka siis, kui avaldamine on vajalik selleks, et täita seaduseid, rakendada meie veebilehega seotud reegleid või kaitsta meie enda või teiste õiguseid, vara või ohutust.

Külastajate teavet võidakse isikuga mitte seostataval kujul avaldada teistele isikutele turunduse ja reklaami eesmärgil ning muudeks otstarveteks.

Meie veebilehel ei näidata ega pakuta kolmandate isikute tooteid ega teenuseid.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik nende kasutamise eesmärkide jaoks. Andmete säilitamise kestus oleneb nende kasutamise otstarbest. Uuendame regulaarselt oma e-posti uudiskirjade saajate nimekirja, et eemaldada need, keda kirjad ei mõjuta.

Teil on oma isikuandmete üle kontroll – teil on järgmised õigused

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab teile mitmed õigused.

 • Andmetega tutvumine. Teil on õigus tutvuda enda kohta säilitatavate isikuandmete ja nende kasutamise eesmärkidega. Võime teilt nõuda oma isiku tõendamist. Üritame sellise päringu saamisel sellele vastata nii kiiresti kui võimalik ja vähemalt ühe kalendrikuu jooksul.
 • Teil on õigus nõuda ebatäpsete või uuendamist vajavate isikuandmete parandamist.
 • Teil on õigus nõuda, et kustutaksime kõik teiega seotud isikuandmed. Hindame kustutamistaotlust juhtumipõhiselt ja üritame teile vastata nii kiiresti kui võimalik ja vähemalt ühe kalendrikuu jooksul. Andke meile teada, kui olete Alektum Groupi jaoks mis tahes sisu tootnud ja soovite selle kustutamist.

Kasutage nende õiguste kasutamiseks kontaktivormi, mille leiate selle lehekülje lõpust.

Välislingid

Pidage meeles, et kui kasutate meie veebilehel teistele veebilehtedele viivaid linke või tellite mõne kolmanda isiku teenuse, ei kehti need privaatsuspõhimõtted pärast sellelt veebilehelt lahkumist. Mis tahes teiste veebilehtede vaatamisele ja nendega suhtlemisele kehtivad teise veebilehe privaatsuspõhimõtted.

Kuidas uuendustest teatatakse

Teavitame teid kõigist nende privaatsuspõhimõtete muudatustest sellel lehel ning veebilehel avaldatavate teavitussõnumitega.

Kas te ei ole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse?

Palun teavitage meid sellest!  Kasutage selle lehe lõpus olevat kontaktivormi või saatke e-kiri aadressile info@alektumgroup.ee.

Võite ühendust võtta ka järelevalveasutusega.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsis on väike andmefail, mille külastatav veebileht teie arvutisse paigaldab. Küpsis salvestab teavet ja edastab selle veebilehe serverile, kui lehte vastavast arvutist või veebilehitsejast (korduvalt) külastatakse. Küpsisel on ajatempel, millega määratakse, millal see aegub. (Rohkem teavet ajatempli ja aegumise kohta leiab jaotisest Seansiküpsised ja püsiküpsised.)

Küpsiste kategooriad

Küpsised võib jagada nelja kategooriasse. Alektum Group kasutab oma veebilehel kõiki neid küpsisetüüpe.

 • Küpsise kategooria: nõutavad küpsised
  Nõutavad küpsised võimaldavad kasutada veebilehe põhifunktsioone nagu lehel navigeerimine. Veebileht ei toimi ilma nende küpsisteta õigesti.
 • Küpsise kategooria: eelistuste küpsised
  Eelistuste küpsised võimaldavad veebilehel säilitada teavet, mis muudab selle välimust ja käitumist, näiteks teie eelistatud riiki ja keelt.
 • Küpsise kategooria: statistikaküpsised
  Statistikaküpsised aitavad veebilehe omanikel mõista, kuidas küpsised veebilehega suhtlevad, kogudes selleks anonüümselt teavet ja koostades aruandeid.
 • Küpsise kategooria: turundusküpsised
  Turundusküpsiseid kasutatakse erinevate veebilehtede külastuste jälgimiseks. Nende eesmärk on näidata asjakohaseid reklaame, mis oleksid vastava kasutaja jaoks kaasavad, pakkudes nii rohkem väärtust avaldajatele ning kolmandatest isikutest reklaamijatele.

Seansiküpsised ja püsiküpsised

 • Seansiküpsised
  Seansiküpsis eksisteerib veebilehe kasutamise ajal ainult ajutises mälus. Veebilehed kustutavad enamasti seansiküpsised veebilehitseja sulgemisel. Erinevalt teistest küpsistest ei ole seansiküpsistele määratud aegumistähtaega, mis võimaldab veebilehitsejal neid seansiküpsistena ära tunda.
 • Püsiküpsised
  Püsiküpsised ei aegu sarnaselt seansiküpsistele veebilehitseja sulgemisel, vaid konkreetsel kuupäeval või konkreetse ajavahemiku pärast. See tähendab, et küpsise kogu eluea jooksul edastatakse teavet serverile iga kord, kui külastate küpsisega seotud veebilehte või vaatate sellele veebilehele kuuluvat ressurssi (näiteks reklaamid) mõnel teisel veebilehel.

  Püsiküpsiseid kasutatakse veebilehitsemisharjumuste registreerimiseks pikema aja jooksul ning kasutajate sisselogituna hoidmiseks, et vältida igal külastusel sisselogimisandmete uut sisestamist.

Küpsiste haldus

Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, saate need oma veebilehitseja turvaseadetest välja lülitada. Saate seadistada oma veebilehitseja ka iga kord teid teavitama, kui veebileht teie arvutisse küpsiseid paigaldada soovib. Varem paigaldatud küpsiseid on võimalik hallata veebilehitseja kaudu.

Palun vaadake oma veebilehitseja abilehekülgi, et saada lisateavet selle kohta, kuidas vaadata, milliseid küpsiseid teie veebilehitsejas säilitatakse, kuidas neid kustutada ning kuidas määrata seadistusi küpsistega nõustumiseks või nendest keeldumiseks.

Viimati uuendatud: 5.6.2018